Vrijwilliger Pieter

Na afloop van de harmonierepetitie op 2 september 2021 was er – eindelijk – de mogelijkheid om aan de Vrijwilliger van het Jaar 2019 de oorkonde plus glasbokaal, uit te reiken.
Deze blijk van waardering door zijn medeleden van Musis Sacrum Bakel viel te beurt aan Pieter van den Boom, voor al zijn inzet binnen de vereniging.