Musis Sacrum Bakel

Vrienden van Musis Sacrum

Onze doelstelling;
“Mensen bij elkaar brengen die Musis Sacrum Bakel willen steunen om de aanschaf van het benodigde instrumentarium, de benodigde uniformering en de noodzakelijke huisvesting te realiseren”.

Postadres

Stichting Vrienden van Musis Sacrum Bakel
Gemertseweg 18
5761 CB  Bakel

Overig

T.   0492-342425
E.   stichtingvrienden@musissacrumbakel.nl
B.  NL31 RABO 0104 1317 13

NaamFunctie
Paul van TielVoorzitter
Frank Joosten Secretaris
Inge ReijndersPenningmeester
Franca van de LaarBestuurslid
Antoon VerberktBestuurslid

De minimale jaarlijkse bijdrage van een Vriend van Musis Sacrum Bakel bedraagt € 50,00.
U kunt natuurlijk ook een spontane bijdrage storten via rekeningnummer NL31 RABO 0104 1317 13

Aanmelden als lid van de Vrienden kan te allen tijde bij een van de bestuursleden. Voor info: 0492-342425  of  stichtingvrienden@musissacrumbakel.nl

Archieven

Categorieën