Vrienden

Postadres

Stichting Vrienden van Musis Sacrum Bakel
Molenakkers 28
5761 BT  Bakel

Overig

    0492-343418
     stichtingvrienden@musissacrumbakel.nl
    Bank NL31 RABO 0104 1317 13

Naam Functie
Theo van Hal Voorzitter
Jan van Ganzewinkel Secretaris
Gea Mulder Penningmeester
Frank Joosten Bestuurslid

De minimale jaarlijkse bijdrage van een Vriend van Musis Sacrum Bakel bedraagt € 50,00.
U kunt natuurlijk ook een spontane bijdrage storten via rekeningnummer NL31 RABO 0104 1317 13

Aanmelden als lid van de Vrienden kan te allen tijde bij een van de bestuursleden.
Voor info:   0492-343418  of   stichtingvrienden@musissacrumbakel.nl

Onze doelstelling;

“Mensen bij elkaar brengen die Musis Sacrum Bakel willen steunen om de aanschaf van het benodigde instrumentarium, de benodigde uniformering en de noodzakelijke huisvesting te realiseren”.