Musis Sacrum Bakel

Van leerling naar muzikant

In de harmonie spelen niet alleen koperblazers en houtblazers, maar ook slagwerkers. Door deze bezetting is de harmonie in staat een groot scala aan muziek te maken. De harmonie van Musis Sacrum Bakel bestaat uit 3 onderdelen:

  • Voorbereidende opleiding
  • Opleiding harmonie
  • Harmonie

Voorbereidende opleiding harmonie

De voorbereidende opleiding is bedoeld om de allerjongste leerlingen de basisbeginselen van het spelen op een instrument bij te brengen. Via blokfluitlessen wordt het notenschrift geleerd en wordt geoefend in het samenspelen van muziek.

De blokfluitlessen bestaan uit groepslessen en worden verzorgd door KunstLokaal Gemert. De lessen worden in Bakel gegeven. Tijdens deze opleiding is de leerling nog geen lid van Musis Sacrum Bakel.

Na de afronding van de blokfluitlessen kiest de leerling een ander muziekinstrument.

De leerling betaalt de opleidingskosten aan het KunstLokaal Gemert.

Zie voor meer informatie over de tarieven: Tarieven overzicht

Opleiding harmonie

De opleiding is bedoeld voor leerlingen die een blaasinstrument willen leren bespelen.

Bij Musis Sacrum Bakel kunnen verschillende blaasinstrumenten worden uitgeprobeerd. Zodra een keuze wordt gemaakt, wordt het gekozen instrument door Musis Sacrum Bakel aan de leerling beschikbaar gesteld. De beschikbare instrumenten zijn op hoofdlijnen klarinet, saxofoon, dwarsfluit, hobo, trompet, tuba, bas, hoorn en trombone.

Ook deze opleiding wordt verzorgd door KunstLokaal Gemert en bestaat uit 20 minuten individuele les. De lessen worden in Bakel gegeven. De leerling wordt lid van Musis Sacrum Bakel en komt daarmee in aanmerking voor verenigingskorting op het lesgeld van KunstLokaal Gemert. De opleiding duurt tenminste tot het moment dat de diploma’s A en B behaald zijn.

Na een beginperiode van individuele les kan er gespeeld worden in het Pieporkest. Dit orkest is vooral om het samenspel te oefenen.

Na het behalen van het certificaat A mag de leerling in overleg met de dirigent deelnemen in het Opleidingsorkest.

Na het behalen van het diploma B mag de leerling deelnemen in het Harmonieorkest.

De leerling betaalt de opleidingskosten aan het KunstLokaal Gemert.

Daarnaast betaalt de leerling leerlingencontributie aan Musis Sacrum Bakel.

Zie ook: Tarieven overzicht

Harmonie

Leden van Musis Sacrum Bakel die het diploma B hebben gehaald, gaan in overleg met de dirigent meespelen in het harmonieorkest. Er wordt eenmaal per week gerepeteerd in de Musis Sacrum Hal.

Muzikanten in het harmonieorkest betalen ledencontributie aan Musis Sacrum Bakel.

Zie ook Tarieven overzicht

Lesmaterialen, instrumenten en uniformen

De leerling krijgt van Musis Sacrum Bakel lesmaterialen en een instrument in bruikleen.

Muzikanten in het harmonieorkest krijgen een instrument en uniform in bruikleen. Bij het verstrekken van een instrument wordt eenmalig een instrumentbijdrage in rekening gebracht. Bij het verstrekken van een uniform wordt eenmalig een uniformbijdrage in rekening gebracht.

Informatie

Voor meer informatie over harmonie en de opleiding harmonie kunt u contact opnemen met: