Wij zijn blij, trots en dankbaar voor de inzet van alle vrijwilligers. Ook in 2019 hebben velen geholpen bij heel veel activiteiten welke door MSB werden ondersteund en/of uitgevoerd. Dank daarvoor!!
Natuurlijk doen we weer een beroep op hen in 2020, ook voor Tractor Pulling.
Noteer alvast de data…….!!