Musis Sacrum Bakel

Tarievenoverzicht

Tarievenoverzicht Musis Sacrum

Op deze pagina treft u een overzicht aan van alle tarieven die betrekking hebben op contributie, lesgelden of opleidingskosten en (eenmalige) bijdragen.
Geactualiseerd per 21-08-2023.

Harmonie

Alle tarieven voor Harmonie gelden per jaar, tenzij anders vermeld

  2023 2024 Te betalen aan Zie opm.
Ledencontributie
(voor leden vanaf 18 jaar)
€ 145,00 € 145,00 Musis Sacrum A, D
Leerlingencontributie
(voor leden tot 18 jaar)
€ 72,50 € 72,50 Musis Sacrum A, D
Opleidingskosten € 396,80 € 416,00 KunstLokaal Gemert B, C, E, F
Lesgeld 4-Fun € 40,00 n.t.b. Musis Sacrum G, D
  A. De tarieven voor contributie zijn door de Algemene Ledenvergadering van Musis Sacrum vastgesteld en worden in januari gefactureerd per kalenderjaar.
  B. Het tarief voor de opleidingskosten wordt door KunstLokaal Gemert jaarlijks in augustus vastgesteld voor het voorliggende schooljaar en gefactureerd door KunstLokaal Gemert.
  C. Dit tarief is inclusief een korting die geldt voor leden van MusisSacrum.
  D. Nieuwe leden ontvangen vanaf 1 januari 2023 een korting van 50% op de vermelde leden- en leerlingencontributie (na aftrek van eventuele gezinskorting) Deze korting wordt aan ons vergoed door de stichting Roland de Kroonfonds, waarmee beoogd wordt het muziek- en cultuuronderwijs voor de inwoners van Bakel te bevorderen. Deze korting wordt gegeven over het eerste jaar van het lidmaatschap, waarvoor geldt dat het nieuwe lid niet ouder is dan 29 jaar, woonachtig moet zijn in Bakel én niet eerder lid was van Musis Sacrum.
  E. Voor meer informatie zie hieronder ‘Opleidingskosten KunstLokaal Gemert’.
  F. Als de opleiding door Musis Sacrum wordt verzorgd, dan factureert Musis Sacrum het tarief in twee termijnen: in september 4/10e deel en in januari 6/10e deel. Het vermelde tarief in 2023 geldt voor de periode september 2022 t/m juni 2023. Het vermelde tarief in 2024 geldt voor de periode september 2023 t/m juni 2024. Ook deze tarieven vallen onder de kortingsregeling zoals vermeld in punt D.
  G. Het tarief voor 4-Fun wordt door Musis Sacrum jaarlijks in augustus vastgesteld voor het voorliggende schooljaar en door Musis Sacrum gefactureerd in twee termijnen: in september 4/10e deel en in januari 6/10e deel. Het vermelde tarief in 2023 geldt voor de periode september 2022 t/m juni 2023. Het vermelde tarief in 2024 geldt voor de periode september 2023 t/m juni 2024.

Voor meer informatie over de Harmonie:
Harmonie: van leerling naar muzikant in het harmonieorkest

Slagwerk

Alle tarieven voor Slagwerk gelden per jaar, tenzij anders vermeld

  2023 2024 Te betalen aan Zie opm.
Ledencontributie
(voor leden vanaf 18 jaar)
€ 145,00 € 145,00 Musis Sacrum H, L
Leerlingencontributie
(voor leden tot 18 jaar)
€ 72,50 € 72,50 Musis Sacrum H, L
Voorbereidende opleiding (slagwerk) € 297,60 € 312,00 Musis Sacrum I, L
Opleidingskosten € 396,80 € 416,00 KunstLokaal Gemert J, K, M
  H. De tarieven voor contributie zijn door de Algemene Ledenvergadering van Musis Sacrum vastgesteld en worden in januari gefactureerd per kalenderjaar.
  I. Het tarief voor de voorbereidende opleiding wordt door Musis Sacrum jaarlijks in augustus vastgesteld voor het voorliggende schooljaar en door Musis Sacrum gefactureerd in twee termijnen: in september 4/10e deel en in januari 6/10e deel. Het vermelde tarief in 2023 geldt voor de periode september 2022 t/m juni 2023. Het vermelde tarief in 2024 geldt voor de periode september 2023 t/m juni 2024.
  J. Het tarief voor de opleidingskosten wordt door KunstLokaal Gemert jaarlijks in augustus vastgesteld  voor het voorliggende schooljaar en gefactureerd door KunstLokaal Gemert.
  K. Dit tarief is inclusief een korting die geldt voor leden van Musis Sacrum.
  L. Nieuwe leden ontvangen vanaf 1 januari 2023 een korting van 50% op de vermelde leden- en leerlingencontributie (na aftrek van eventuele gezinskorting), alsmede op de lesgelden voorbereidend slagwerk. Deze korting wordt aan ons vergoed door de stichting Roland de Kroonfonds, waarmee beoogd wordt het muziek- en cultuuronderwijs voor de inwoners van Bakel te bevorderen. Deze korting wordt gegeven over het eerste jaar van het lidmaatschap, waarvoor geldt dat het nieuwe lid niet ouder is dan 29 jaar, woonachtig moet zijn in Bakel én niet eerder lid was van Musis Sacrum.
  M. Voor meer informatie zie hieronder ‘Opleidingskosten KunstLokaal Gemert’.

Voor meer informatie over het Slagwerk:
Slagwerk: van leerling naar slagwerker

Twirl

Alle tarieven voor Twirl en Kleuterdans worden betaald aan Musis Sacrum en gelden per jaar

  2023 2024 Te betalen aan Zie opm.
Ledencontributie
(voor leden vanaf 18 jaar)
€ 145,00 € 145,00 Musis Sacrum N, P
Leerlingencontributie
(voor leden tot 18 jaar)
€ 72,50 € 72,50 Musis Sacrum N, P
Lesgeld Twirl € 100,00 n.t.b. Musis Sacrum O, P
Showbijdrage per groepsshow € 0,00 n.t.b. Musis Sacrum O, Q
Showbijdrage per soloshow € 100,00 n.t.b. Musis Sacrum O, Q, R
Showbijdrage per duoshow € 50,00 n.t.b. Musis Sacrum O, Q, R
Kleuterdans € 85,00 n.t.b. Musis Sacrum P, S
  N. De tarieven voor contributie zijn door de Algemene Ledenvergadering van Musis Sacrum vastgesteld en worden in januari gefactureerd per kalenderjaar.
  O. De tarieven voor lesgelden en showbijdragen worden in november door Musis Sacrum vastgesteld en worden in januari gefactureerd per kalenderjaar.
  P. Nieuwe leden ontvangen vanaf 1 januari 2023 een korting van 50% op de vermelde leden- en leerlingencontributie (na aftrek van eventuele gezinskorting), alsmede op de lesgelden twirl en kleuterdans. Deze korting wordt aan ons vergoed door de stichting Roland de Kroonfonds, waarmee beoogd wordt het muziek- en cultuuronderwijs voor de inwoners van Bakel te bevorderen. Deze korting wordt gegeven over het eerste jaar van het lidmaatschap, waarvoor geldt dat het nieuwe lid niet ouder is dan 29 jaar, woonachtig moet zijn in Bakel én niet eerder lid was van Musis Sacrum.
  Q. De Showbijdrage voor solo- en duoshows is een jaartarief voor opleiding en deelname aan wedstrijdshows (incl. inschrijfgelden). Als een lid meerdere (verschillende) shows uitvoert, dan wordt voor elke show de showbijdrage in rekening gebracht. Eventuele deelname-, reis- en verblijfkosten aan een Europees- of Wereldkampioenschap zijn geheel voor rekening van het lid.
  R. Twirlleden die geen groepsshow hebben, ontvangen een korting van € 100,00 op één soloshow (zij betalen dus geen showbijdrage voor één soloshow). Als een twirllid ook geen soloshow heeft, maar wel een duoshow, dan wordt er eenmalig een korting van € 50,00 verstrekt op één duoshow (zij betalen dus geen showbijdrage voor één duoshow).
  S. Het tarief voor Kleuterdans wordt jaarlijks in november vastgesteld en getarifeerd per kalenderjaar.

Voor meer informatie over Twirl:
Twirl: van beginnende dans naar flitsende show


Rustend lidmaatschap

Het tarief voor het rustend lidmaatschap geldt per jaar.

  2023 2024 Te betalen aan Zie opm.
Rustend lidmaatschap € 60,00 € 60,00 Musis Sacrum T
  T. De tarieven voor contributie zijn door de Algemene Ledenvergadering van Musis Sacrum vastgesteld en worden in januari gefactureerd per kalenderjaar.

 

Gezinskorting

Musis Sacrum Bakel verleent een korting op de contributie als meerdere leden uit één gezin lid zijn van de vereniging. Zo wordt aan het tweede gezinslid een korting op de contributie verleend van 10%, op de contributie van het derde gezinslid een korting van 20% enz. Gezinskorting wordt alleen verleend op contributie, niet op lesgelden en andere bijdragen.

Opleidingskosten KunstLokaal Gemert

Opleidingskosten van KunstLokaal Gemert worden per schooljaar vastgesteld en ook door KunstLokaal Gemert zelf aan u gefactureerd. De tarieven van KunstLokaal Gemert zijn door Musis Sacrum voor een volledig beeld op deze pagina geplaatst. Musis Sacrum kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de juistheid en volledigheid van de tarieven van KunstLokaal Gemert.

Om het muzikaal onderwijs te stimuleren, zijn de gemeente Gemert-Bakel, KunstLokaal Gemert en Musis Sacrum overeengekomen dat de gemeente aan minderjarige leden van Musis Sacrum een korting verleent van 20% op de opleidingstarieven van KunstLokaal Gemert. In bovenvermelde tarieven van KunstLokaal Gemert is deze korting van 20% reeds verwerkt.

Voor volwassenen gelden afwijkende lesgeldtarieven.

Voor meer informatie over KunstLokaal Gemert: www.kunstlokaal.net

Uniformbijdrage

Leden van het harmonieorkest en de slagwerkgroep krijgen een uniform van Musis Sacrum in bruikleen. Hiervoor wordt bij uitreiking eenmalig een uniformbijdrage van € 50,00 in rekening gebracht. De eenmalige uniformbijdrage wordt ook in rekening gebracht op het moment dat aan een lid van de twirlgroep een showuniform ter beschikking wordt gesteld.

De uniformbijdrage wordt gedurende het lidmaatschap slechts eenmaal in rekening gebracht.

Instrumentbijdrage

Leden van het harmonieorkest, de slagwerkgroep en de opleidingsorkesten  krijgen een instrument van Musis Sacrum in bruikleen. Hiervoor wordt bij uitreiking eenmalig een instrumentbijdrage van € 50,00 in rekening gebracht.

De instrumentbijdrage wordt gedurende het lidmaatschap slechts eenmaal in rekening gebracht.

Leden van de twirlgroep krijgen een baton in bruikleen. Hiervoor hoeft geen eigen bijdrage te worden betaald.

Wijze van betaling

Contributie, lesgelden en showbijdragen worden door Musis Sacrum gefactureerd en worden door het lid zelf overgemaakt. Incasso en contante betaling is niet mogelijk.

Begin van het lidmaatschap

Musis Sacrum Bakel verwelkomt belangstellenden graag door middel van het bijwonen van een repetitie van harmonie, slagwerkgroep of opleidingsrepetitie van blazers en/of slagwerkers, met een optie tot het volgen van één proefles bij zowel blazers als muzikanten.

Belangstellenden voor Twirl of de Kleuterdans kunnen 4 proeflessen volgen.

Als u besluit zich aan te melden, wordt de contributie (en lesgeld) geheven vanaf de 1e dag van de volgende maand na de aanmeldingsdatum.

Nieuwe leden die niet ouder zijn dan 29 jaar en die in Bakel woonachtig zijn kunnen in aanmerking komen voor een korting van 50% op de meeste tarieven, zoals hieronder vermeld bij ‘Bijdrage door de stichting Roland de Kroonfonds’ .

Wijziging van het lidmaatschap

Gewijzigde contributie (en lesgeld) wordt geheven vanaf de 1e dag van de volgende maand na de wijzigingsdatum. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als leerlingencontributie wordt omgezet in ledencontributie of als het actieve lidmaatschap wordt omgezet in een rustend lidmaatschap.

Einde van het lidmaatschap

Als een lid het lidmaatschap van Musis Sacrum wil beëindigen, dan wordt de contributie (en eventueel aan Musis Sacrum betaalde lesgelden en showbijdragen) gerestitueerd vanaf de 1dag van de volgende maand na de beëindigingsdatum, mits de in bruikleen gekregen zaken (zoals een instrument, baton of uniform) voor de beëindigingsdatum zijn ingeleverd. Anders wordt de inleverdatum als beëindigingsdatum gehanteerd, waarna het te restitueren bedrag zal worden berekend vanaf de 1e dag van de volgende maand na de beëindigingsdatum.

Bijdrage door de Stichting Roland de Kroonfonds

Om het muziek- en cultuuronderwijs in Bakel te bevorderen verleent Musis Sacrum namens de Stichting Ronald de Kroonfonds een korting van 50% aan nieuwe leden die niet ouder zijn dan 29 jaar, die in Bakel woonachtig zijn én niet eerder lid waren van Musis Sacrum. Deze korting brengt Musis Sacrum namens de stichting in mindering op de factuur gedurende het eerste volle jaar van het lidmaatschap. Deze korting wordt berekend op de leden- en leerlingencontributie (na aftrek van eventuele gezinskorting), lesgelden twirl en kleuterdans en de lesgelden harmonie en slagwerk voor zover die door Musis Sacrum worden gegeven en lesgelden aan Musis Sacrum worden betaald.

Daarnaast kan de Stichting Ronald de Kroonfonds een bijdrage leveren in de betaling van contributie en lesgeld voor kinderen en jongeren in de leeftijd tussen 4 en (in principe) 30 jaar uit Bakel met een laag inkomen of uitkering en geen gebruik kunnen maken van andere voorzieningen.

Voor informatie en aanvragen: www.rolanddekroonfonds.nl

Bijdrage door de gemeente

Om deelname aan onze vereniging voor iedereen financieel mogelijk te maken, kan een beroep worden gedaan op de regeling ‘Maatschappelijke participatie’. De toetsing en uitvoering van deze regeling wordt uitgevoerd door de gemeente. Inwoners van de gemeente Gemert-Bakel kunnen meer informatie over de regeling ‘Maatschappelijke participatie’ krijgen via de gemeente:

Voor informatie: www.gemert-bakel.nl/maatschappelijke-participatie

Voor aanvragen:

   • Gemeente Gemert-Bakel
   • Tel.: 0492 378 500
   • Kies keuzemenu 1 (Werk en inkomen)
   • Informeer naar ‘Maatschappelijke participatie’

Informatie

Voor meer informatie over contributie, lesgelden, showbijdragen en andere bijdragen kunt u contact opnemen met de penningmeester van Musis Sacrum Bakel.