Tarievenoverzicht

Op deze pagina treft u een overzicht aan van alle tarieven die betrekking hebben op contributie, lesgelden of opleidingskosten en eenmalige bijdragen.

De vermelde tarieven van Musis Sacrum contributie, lesgelden en opleidingskosten zijn tarieven per jaar.

Harmonie
 • Contributie voor leden tot 18 jaar:
 • Contributie voor leden vanaf 18 jaar:
 €   50,00 aan Musis Sacrum 1)
 € 100,00 aan Musis Sacrum 1)
Lesgelden
 • Voorbereidende opleiding (blokfluitlessen):
 • Opleidingskosten:
 €  177,00 aan KunstLokaal Gemert
 € 370,00 aan KunstLokaal Gemert

Leerlingen in de voorbereidende opleiding (blokfluitlessen) zijn nog geen lid van Musis Sacrum en betalen geen contributie.

Voor meer informatie over de Harmonie: Harmonie: van leerling naar muzikant in het harmonieorkest

Slagwerk
 • Contributie voor leden tot 18 jaar:
 • Contributie voor leden vanaf 18 jaar:
 €   50,00 aan Musis Sacrum 1)
 € 100,00 aan Musis Sacrum 1)
Lesgelden 
 • Voorbereidende opleiding:
 • Opleidingskosten:
 € 245,00 aan Musis Sacrum
 € 370,00 aan KunstLokaal

Voor meer informatie over het Slagwerk: Slagwerk: van leerling naar slagwerker

Twirl & Infinity
 • Contributie alle leeftijden:
 €   50,00 aan Musis Sacrum
Lesgelden 
 • Opleiding Twirl & Infinity:
 • Twirl:
 • Infinity:
 • Twirl & Infinity:
 • Peuterdans Infinity:
 €  75,00 aan Musis Sacrum
 €  70,00 aan Musis Sacrum 2)
 €  75,00 aan Musis Sacrum

 € 105,00 aan Musis Sacrum 2) 3)
 € 75,00 aan Musis Sacrum

2) Het tarief voor twirl is exclusief opleiding en deelname aan wedstrijdshows als solist, in een duo of in een groep.
Voor opleiding en deelname aan een wedstrijdshow wordt een aanvullend tarief van € 20,00 per jaar in rekening gebracht. (bij bijvoorbeeld deelname aan wedstrijdshows in de groep én als solist wordt dan 2 x € 20,00 getarifeerd).
3) In het combitarief voor twirl en Infinity is een korting van ruim 50% verwerkt op het reguliere Infinity-tarief.

Voor meer informatie: Twirl & Infinity: van beginnende dans naar flitsende show

 Rustend lidmaatschap 
 • Contributie alle leeftijden:
 € 60,00 aan Musis Sacrum

Gezinskorting

Musis Sacrum Bakel verleent een korting op de contributie als meerdere leden uit één gezin lid zijn van de vereniging. Zo wordt aan het tweede gezinslid een korting op de contributie verleend van 10%, op de contributie van het derde gezinslid een korting van 20% enz. Gezinskorting wordt alleen verleend op contributie, niet op lesgelden en andere bijdragen.

Opleidingskosten KunstLokaal Gemert

Opleidingskosten van KunstLokaal Gemert worden per schooljaar vastgesteld en ook door KunstLokaal Gemert zelf aan u gefactureerd. De tarieven van KunstLokaal Gemert zijn door Musis Sacrum voor een volledig beeld op deze pagina geplaatst. Musis Sacrum kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de juistheid en volledigheid van de tarieven van KunstLokaal Gemert.

Om het muzikaal onderwijs te stimuleren, zijn de gemeente Gemert-Bakel, KunstLokaal Gemert en Musis Sacrum Bakel overeengekomen dat de gemeente aan minderjarige leden van Musis Sacrum een korting verleent van 20% op de opleidingstarieven van KunstLokaal Gemert. In bovenvermelde tarieven van KunstLokaal Gemert is deze korting van 20% reeds verwerkt.

Voor volwassenen gelden afwijkende lesgeldtarieven.

Voor meer informatie over KunstLokaal Gemert, zie: www.KunstLokaal.net

Uniformbijdrage

Leden van het harmonieorkest en de slagwerkgroep krijgen een uniform van Musis Sacrum in bruikleen, Hiervoor wordt bij uitreiking eenmalig een uniformbijdrage van € 50,00 in rekening gebracht. De eenmalige uniformbijdrage wordt ook in rekening gebracht op het moment dat aan een lid van de twirlgroep of dansgroep een showuniform ter beschikking wordt gesteld.

De uniformbijdrage wordt gedurende het lidmaatschap slechts eenmaal in rekening gebracht.

Instrumentbijdrage

Leden van het harmonieorkest, de slagwerkgroep en de opleidingsorkesten  krijgen een instrument van Musis Sacrum in bruikleen. Hiervoor wordt bij uitreiking eenmalig een instrumentbijdrage van € 50,00 in rekening gebracht.

De instrumentbijdrage wordt gedurende het lidmaatschap slechts eenmaal in rekening gebracht.

Leden van de twirlgroep krijgen een baton in bruikleen. Hiervoor hoeft geen eigen bijdrage te worden betaald.

Wijze van betaling

Contributie en eventueel lesgeld van Musis Sacrum wordt per kalenderjaar vastgesteld en in rekening gebracht. Leden ontvangen in het 1e kwartaal van elk jaar een factuur met daarin het verzoek de contributie en eventueel lesgelden voor het lopende kalenderjaar over te maken.

Begin van het lidmaatschap

Musis Sacrum Bakel verwelkomt belangstellenden graag door middel van het bijwonen van een repetitie van harmonie of slagwerkgroep of het volgen van 4 proeflessen bij de twirlgroep en/of dansgroep.
Als u besluit zich aan te melden, wordt de contributie (en lesgeld) geheven vanaf de 1e dag van de volgende maand na de aanmeldingsdatum.

Wijziging van het lidmaatschap

Gewijzigde contributie (en lesgeld) wordt geheven vanaf de 1e dag van de volgende maand na de wijzigingsdatum. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als het leerlingenlidmaatschap wordt omgezet in het gewone lidmaatschap of als het actieve lidmaatschap wordt omgezet in een rustend lidmaatschap.

Einde van het lidmaatschap

Als een lid het lidmaatschap van Musis Sacrum wil beëindigen, dan wordt de contributie (en lesgeld) gerestitueerd vanaf de 1edag van de volgende maand na de beëindigingsdatum, mits de in bruikleen gekregen zaken (zoals een instrument of uniform) voor de beëindigingsdatum zijn ingeleverd. Anders wordt de inleverdatum als beëindigingsdatum gehanteerd, waarna de contributie (en lesgeld) wordt gerestitueerd vanaf de 1e dag van de volgende maand na de beëindigingsdatum.

Bijdrage door de gemeente

Om deelname aan onze vereniging voor iedereen financieel mogelijk te maken, kan een beroep worden gedaan op de Welzijnsbijdrageregeling. De toetsing en uitvoering van de Welzijnsbijdrageregeling wordt uitgevoerd door de gemeente. Inwoners van de gemeente Gemert-Bakel kunnen meer informatie over de Welzijnsbijdrageregeling krijgen via de gemeente:

 • Voor informatie: www.gemert-bakel.nl
  • vul in in het zoekvenster ‘Welzijnsbijdrageregeling’
 • Voor aanvragen: Gemeente Gemert-Bakel: 0492 – 378500
  • kies keuzemenu 1 (Werk en inkomen)
  • informeer naar ‘Welzijnsbijdrageregeling’

Informatie

Voor meer informatie over contributie en lesgelden kunt u contact opnemen met de penningmeester van Musis Sacrum Bakel.