Musis Sacrum Bakel

Tarievenoverzicht

Op deze pagina treft u een overzicht aan van alle tarieven die betrekking hebben op contributie, lesgelden of opleidingskosten en (eenmalige) bijdragen.

Harmonie
Alle tarieven voor Harmonie gelden per jaar, tenzij anders vermeld

  2020 2021 2022 2023 Te betalen aan Zie opm.
Ledencontributie
(voor leden vanaf 18 jaar)
€ 105,00 € 120,00 € 135,00 € 145,00 Musis Sacrum A, B
Leerlingencontributie
(voor leden tot 18 jaar)
€ 52,50 € 60,00 € 67,50 € 72,50 Musis Sacrum A, B
Voorbereidende opleiding (blokfluitlessen) € 184,00 € 188,00 n.t.b. n.t.b. KunstLokaal Gemert C, D, E
Opleidingskosten € 378,00 € 385,60 n.t.b. n.t.b. KunstLokaal Gemert C, D, E
Lesgeld 4-Fun € 40,00 € 40,00 n.t.b. n.t.b. Musis Sacrum F
 
  A. De tarieven voor contributie zijn door de Algemene Ledenvergadering van Musis Sacrum vastgesteld t/m 2023
  B. Leerlingen in de voorbereidende opleiding (blokfluitlessen) zijn nog geen lid van Musis Sacrum en betalen geen contributie
  C. Het tarief voor de opleidingskosten wordt door KunstLokaal Gemert jaarlijks in augustus vastgesteld en getarifeerd per schooljaar
  D. Dit tarief is inclusief een korting die geldt voor leden van Musis Sacrum
  E. Voor meer informatie zie hieronder ‘Opleidingskosten KunstLokaal Gemert’
  F. Het tarief voor 4-Fun wordt door Musis Sacrum jaarlijks in augustus vastgesteld per schooljaar
 

Slagwerk

Alle tarieven voor Slagwerk gelden per jaar, tenzij anders vermeld

  2020 2021 2022 2023 Te betalen aan Zie opm.
Ledencontributie
(voor leden vanaf 18 jaar)
€ 105,00 € 120,00 € 135,00 € 145,00 Musis Sacrum  G
Leerlingencontributie
(voor leden tot 18 jaar)
€ 52,50 € 60,00 € 67,50 € 72,50 Musis Sacrum  G
Voorbereidende opleiding (slagwerk) € 283,50 € 289,20 n.t.b. n.t.b. Musis Sacrum H
Opleidingskosten € 378,00 € 385,60 n.t.b. n.t.b. KunstLokaal Gemert I, J, K
 
  G. De tarieven voor contributie zijn door de Algemene Ledenvergadering van Musis Sacrum vastgesteld t/m 2023
  H. Het tarief voor de voorbereidende opleiding wordt door Musis Sacrum jaarlijks in augustus vastgesteld en getarifeerd per schooljaar
  I. Het tarief voor de opleidingskosten wordt door KunstLokaal Gemert jaarlijks in augustus vastgesteld en getarifeerd per schooljaar
  J. Dit tarief is inclusief een korting die geldt voor leden van Musis Sacrum
  K. Voor meer informatie zie hieronder ‘Opleidingskosten KunstLokaal Gemert’

Voor meer informatie over het Slagwerk:
Slagwerk: van leerling naar slagwerker

 
Twirl
Alle tarieven voor Twirl en Kleuterdans worden betaald aan Musis Sacrum en gelden per jaar
 
  2020 2021  2022   2023   Zie opm.
Ledencontributie
(voor leden vanaf 18 jaar)
€ 52,50 € 120,00 € 135,00 € 145,00 L
Leerlingencontributie
(voor leden tot 18 jaar)
€ 52,50 € 60,00 € 67,50. € 72,50. L
Lesgeld Twirl € 100,00 € 100,00 € 100,00 n.t.b. M
Korting Lesgeld Twirl -/-  € 20,00 -/-  € 10,00 M
Showbijdrage per groepsshow M
Showbijdrage per soloshow € 100,00 € 100,00 € 100,00 n.t.b. M, N
Korting showbijdrage per soloshow -/- € 60,00 -/- € 30,00 M, N
Showbijdrage per duoshow € 50,00 € 50,00 € 50,00 n.t.b. M, N
Korting showbijdrage per duoshow -/- € 20,00 -/- € 10,00 M, N
Kleuterdans € 80,00 € 85,00 n.t.b. n.t.b. O
           
 
  L. De tarieven voor contributie zijn door de Algemene Ledenvergadering van Musis Sacrum vastgesteld t/m 2023
  M. De tarieven voor lesgeld en showbijdragen zijn vastgesteld t/m 2022. In 2020 en 2021 wordt aan alle twirlleden een korting verstrekt
  N. De Showbijdrage voor solo- en duoshows is een jaartarief voor opleiding en deelname aan wedstrijdshows (incl. inschrijfgelden). Als een lid meerdere (verschillende) shows uitvoert, dan wordt voor elke show de showbijdrage in rekening gebracht. Eventuele deelname-, reis- en verblijf aan een Europees- of Wereldkampioenschap is geheel voor rekening van het lid.
  O. Het tarief voor de Kleuterdans wordt jaarlijks in november vastgesteld en getarifeerd per kalenderjaar


Rustend lidmaatschap

Het tarief voor het rustend lidmaatschap geldt per jaar

  2020 2021 Te betalen aan Zie opm.
Rustend lidmaatschap € 60,00 € 60,00 Musis Sacrum P

 

  P. De tarieven voor contributie zijn door de Algemene Ledenvergadering van Musis Sacrum vastgesteld t/m 2023

 


Gezinskorting

Musis Sacrum Bakel verleent een korting op de contributie als meerdere leden uit één gezin lid zijn van de vereniging. Zo wordt aan het tweede gezinslid een korting op de contributie verleend van 10%, op de contributie van het derde gezinslid een korting van 20% enz. Gezinskorting wordt alleen verleend op contributie, niet op lesgelden en andere bijdragen.

Opleidingskosten KunstLokaal Gemert

Opleidingskosten van KunstLokaal Gemert worden per schooljaar vastgesteld en ook door KunstLokaal Gemert zelf aan u gefactureerd. De tarieven van KunstLokaal Gemert zijn door Musis Sacrum voor een volledig beeld op deze pagina geplaatst. Musis Sacrum kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de juistheid en volledigheid van de tarieven van KunstLokaal Gemert.

Om het muzikaal onderwijs te stimuleren, zijn de gemeente Gemert-Bakel, KunstLokaal Gemert en Musis Sacrum overeengekomen dat de gemeente aan minderjarige leden van Musis Sacrum een korting verleent van 20% op de opleidingstarieven van KunstLokaal Gemert. In bovenvermelde tarieven van KunstLokaal Gemert is deze korting van 20% reeds verwerkt.

Voor volwassenen gelden afwijkende lesgeldtarieven.

Voor meer informatie over KunstLokaal Gemert, zie: www.kunstlokaal.net

Uniformbijdrage

Leden van het harmonieorkest en de slagwerkgroep krijgen een uniform van Musis Sacrum in bruikleen, Hiervoor wordt bij uitreiking eenmalig een uniformbijdrage van € 50,00 in rekening gebracht. De eenmalige uniformbijdrage wordt ook in rekening gebracht op het moment dat aan een lid van de twirlgroep een showuniform ter beschikking wordt gesteld.

De uniformbijdrage wordt gedurende het lidmaatschap slechts eenmaal in rekening gebracht.

Instrumentbijdrage

Leden van het harmonieorkest, de slagwerkgroep en de opleidingsorkesten  krijgen een instrument van Musis Sacrum in bruikleen. Hiervoor wordt bij uitreiking eenmalig een instrumentbijdrage van € 50,00 in rekening gebracht.

De instrumentbijdrage wordt gedurende het lidmaatschap slechts eenmaal in rekening gebracht.

Leden van de twirlgroep krijgen een baton in bruikleen. Hiervoor hoeft geen eigen bijdrage te worden betaald.

Wijze van betaling

Contributie, lesgelden en showbijdragen worden door Musis Sacrum gefactureerd en worden door het lid zelf overgemaakt. Incasso en contante betaling is niet mogelijk.

Begin van het lidmaatschap

Musis Sacrum Bakel verwelkomt belangstellenden graag door middel van het bijwonen van een repetitie van harmonie, slagwerkgroep of opleidingsrepetitie van blazers en/of slagwerkers,
met een optie tot het volgen van één proefles bij zowel blazers als muzikanten.

Belangstellenden voor Twirl of de Kleuterdans kunnen 4 proeflessen volgen.

Als u besluit zich aan te melden, wordt de contributie (en lesgeld) geheven vanaf de 1e dag van de volgende maand na de aanmeldingsdatum.

Wijziging van het lidmaatschap

Gewijzigde contributie (en lesgeld) wordt geheven vanaf de 1e dag van de volgende maand na de wijzigingsdatum. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als leerlingencontributie wordt omgezet in ledencontributie of als het actieve lidmaatschap wordt omgezet in een rustend lidmaatschap.

Einde van het lidmaatschap

Als een lid het lidmaatschap van Musis Sacrum wil beëindigen, dan wordt de contributie (en eventueel aan Musis Sacrum betaalde lesgelden en showbijdragen) gerestitueerd vanaf de 1dag van de volgende maand na de beëindigingsdatum, mits de in bruikleen gekregen zaken (zoals een instrument, baton of uniform) voor de beëindigingsdatum zijn ingeleverd. Anders wordt de inleverdatum als beëindigingsdatum gehanteerd, waarna het te restitueren bedrag zal worden berekend vanaf de 1e dag van de volgende maand na de beëindigingsdatum.

Bijdrage door de gemeente

Om deelname aan onze vereniging voor iedereen financieel mogelijk te maken, kan een beroep worden gedaan op de regeling ‘Maatschappelijke participatie’. De toetsing en uitvoering van deze regeling wordt uitgevoerd door de gemeente. Inwoners van de gemeente Gemert-Bakel kunnen meer informatie over de regeling ‘Maatschappelijke participatie’ krijgen via de gemeente:

Voor informatie:

Voor aanvragen:

   • Gemeente Gemert-Bakel
   • Tel.: 0492 – 378 500
   • Kies keuzemenu 1 (Werk en inkomen)
   • Informeer naar ‘Maatschappelijke participatie’

Informatie

Voor meer informatie over contributie, lesgelden, showbijdragen en andere bijdragen kunt u contact opnemen met de penningmeester van Musis Sacrum Bakel.