SlaJeSlagdag 2017

B.O.T.S. / STIX heeft op 19 maart 2017 deelgenomen aan een goed georganiseerde Sla Je Slagdag, een muziekdag voor jeugdslawerkgroepen van het gemeentelijke muzikale samenwerkingsverbond MOG-B.
Een evenement dat gezien het aantal enthousiaste deelnemers en een ruime opkomst van geïnteresseerd publiek een goede toekomst verdient.
Dit jaar werd deze dag georganiseerd door fanfare Concordia De Rips.