Rondgang kermis 2021

Het is een traditie in Bakel om de jaarlijkse kermis muzikaal te laten beginnen.
Daarom werd in overleg tussen het St. Willibrordusgilde en Musis Sacrum besloten om in deze tijd van Coronaperikelen een alternatief te zoeken.
Beide verenigingen hebben op kermiszaterdag 2021 gezamenlijk een muzikale rondgang langs het kermisterrein en de Wilbertsdries gemaakt en eindigden bij “Mooi Weer’ waar de Bakelse Bakelnaar 2020 bekendgemaakt werd.