Musis Sacrum Bakel

Poetsen MShal

Beste Musis Sacrum leden,

Het duurde (te) lang, maar WE ZIJN WEER BEGONNEN!!!

Wij gebruiken met zijn allen onze eigen Musis Sacrum Hal, dus zorgen wij natuurlijk ook met zijn allen voor orde en netheid in deze hal!

Behalve rekening houden met het zaalgebruik door anderen geldt de verplichting om na het gebruik alle instrumentarium, attributen en andere gebruikte spullen netjes op te ruimen en op te slaan in de daarvoor bestemde opslagruimten. Dit geldt voor alle geledingen!

Na iedere repetitie moet de vloer door iemand van de desbetreffende geleding geveegd worden, zodat deze schoon is voor de volgende gebruiker(s).

Laat geen kauwgom- en/of snoepresten of andere troep op de vloer of ergens anders achter!

  • De slagwerkleden moeten er voor zorgen dat ook de rommel uit de matten en de instrumentverpakkingen verwijderd en opgeruimd wordt.
  • De leden van Twirl moet alle restdelen van gebruikte attributen opvegen en opruimen.
  • De harmonieleden moeten zorgen dat de vloer na afloop van de repetitie ook vrij is van speeksel. Gebruik tijdens de repetitie of uitvoering een doek(je) of iets anders om het speeksel in op te vangen of om dat na afloop te verwijderen!

In het poetsschema staat vermeldt welke leden op welke zaterdag van 13.00 uur tot 14.00 uur aan de beurt zijn om in de hal te poetsen. Zorg dat je de repetitie van de Twirlers niet verstoord!
(De vloer in de zaal wordt wekelijks geschrobd door een vaste ploeg leden, dus dit hoeft op zaterdag niet meer gedaan te worden!)

Degene die bovenaan staat in het schema van de betreffende zaterdag (begin op 5 juni) dient de sleutel van de Musis Sacrum Hal op te halen bij Carla van Lieshout, en na het poetsen bij haar terug te bezorgen op Hooge Braak 17 in Bakel; dit is in de nabijheid van de hal.

Een aantal leden voert zijn of haar poetsbeurt alleen uit.

In de poetskast is een handleiding aanwezig met poetsinstructies en meer.
Mochten er toch nog vragen zijn dan s.v.p. vóóraf met Carla contact opnemen.

Wij verwachten ieders medewerking om de hal schoon én netjes te houden.

Voor alle leden die niet alleen poetsen;
             Laat je poetscollega niet in de steek en zorg dat je er bent op jouw poetszaterdag!!

Als je niet kunt zorg jezelf voor vervanging. (Beurtruil, een familielid of iemand anders?)

De poetskalender voor 2021 wordt ook op onze website vermeldt.
Gedurende het jaar kunnen aanpassingen worden doorgevoerd!

Met vriendelijke groet en dank namens Musis Sacrum Bakel