Musis Sacrum Bakel

Poetsen MShal

Wij gebruiken met zijn allen onze eigen Musis Sacrum Hal, dus zorgen wij natuurlijk ook met zijn allen voor orde en netheid in deze hal!

Behalve rekening houden met het zaalgebruik door anderen is er de verplichting om na het gebruik alle instrumentarium, attributen en andere gebruikte spullen op te ruimen en op te slaan in de daarvoor bestemde opslagruimten.
Dit geldt voor alle geledingen!

Na iedere repetitie moet de vloer door iemand van de desbetreffende geleding geveegd worden, zodat deze schoon is voor de volgende gebruiker(s).
Laat geen kauwgom- en/of snoepresten of andere kleverige troep op de vloer achter!

  • De slagwerkleden moeten er voor zorgen dat ook de rommel uit de matten en de instrumentverpakkingen verwijderd en opgeruimd wordt.
  • De leden van Twirl moet alle restdelen van gebruikte attributen opvegen en opruimen.
  • De harmonieleden moeten zorgen dat de vloer na afloop van de repetitie ook vrij is van speeksel. Gebruik tijdens de repetitie of uitvoering een doek(je) of iets anders om het speeksel in op te vangen of om dat na afloop te verwijderen!

Naast deze gezamenlijke inspanningen is er ook voor 2020 een poetsschema opgesteld.

Daarin staat vermeldt welke leden op welke zaterdag van 13.00 uur tot 14.00 uur aan de beurt zijn om in de hal te poetsen.
(De vloer in de zaal wordt wekelijks geschrobd door een vaste ploeg leden, dus dit hoeft op zaterdag niet meer gedaan te worden!)

Degene die bovenaan staat in het schema van de betreffende zaterdag dient de sleutel van de Musis Sacrum Hal op te halen bij Carla van Lieshout, en nadien bij haar terug te bezorgen op Hooge Braak 17 in Bakel; dit is in de nabijheid van de hal.

Een aantal leden voert zijn of haar poetsbeurt alleen uit.

In de poetskast is een handleiding aanwezig waarin de poetsinstructies en het gebruik van apparatuur en dergelijke duidelijk staan vermeld.
Mochten er toch nog vragen zijn dan s.v.p. vóóraf bij Carla informeren.

Wij verwachten ieders medewerking om de hal schoon én netjes te houden.

Voor alle leden die niet alleen poetsen; Laat je poetscollega niet in de steek en zorg dat je er bent op jouw poetszaterdag!!
Als je niet kunt zorg jezelf voor vervanging. (Beurtruil, een familielid of iemand anders?)