Overlijden Commissaris van Lierop

Bedroefd hebben wij kennis genomen van het overlijden, op 92-jarige leeftijd, van ons gewaardeerd lid en Commissaris mevrouw Nel van Lierop – Rovers.
Ons medeleven gaat uit naar de familie. Wij wensen hen veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

De afscheidsdienst was op woensdag 28 December 2022 om 11.00 uur in ‘t Brummelhuis te Deurne.
Musis Sacrum Bakel was (in overleg met de familie) niet muzikaal actief aanwezig tijdens de afscheidsdienst.

Vanzelfsprekend waren alle leden van onze vereniging van harte welkom om deze afscheidsdienst bij te wonen.