Musis Sacrum Bakel

Opleiding

Een nieuwe leerling blaasmuziek begint met individuele lessen of lessen in tweetallen. De leerling krijgt hiervoor een docent die opgeleid en ervaren is met het instrument dat de leerling kiest.
In het begin zal er gewerkt worden aan de basis voor muziek maken. Wanneer een leerling de basis onder de knie heeft, is er de mogelijkheid om samen te leren spelen. Want alleen muziek maken is leuk, maar met een groep is het nog leuker! Het Pieporkest is de eerste groep waarin een leerling het samenspel leert met andere leerlingen.
Van leerling naar muzikant in het harmonieorkest

Een nieuwe leerling slagwerk, in leeftijd rond 8 jaar, zal beginnen met individuele lessen, waarin de leerling basisbeginselen van slagwerk op de trommel wordt geleerd. Hij zal beginnen met tel- en slagoefeningen, stokhouding en ritmiek. Het lezen van noten en partijen, samen met de voor het spelen noodzakelijke theorie, zal ook in deze lessen worden meegenomen. Alle lessen worden gegeven door gediplomeerde opleiders.
Na een in te vullen periode zal zij/hij, naast de individuele lessen, plaats nemen in de leerlingslagwerkgroep BOTS, om het samenspel te bevorderen. Dit moment zal voor de leerling een stimulans betekenen. Hij/zij zal er naar uit kijken om plaats te mogen nemen in deze groep en daar dus naar toe willen werken. Daarna zullen leerlingen na het behalen van het beoogde niveau toegelaten worden tot de slagwerkgroep of harmonie. Een combinatie van BOTS en slagwerkgroep is ook mogelijk.
Van leerling naar slagwerker in de slagwerkgroep

De leden van Twirl krijgen individueel en/of in groepsverband lessen die worden gegeven door geoefende en gediplomeerde instructrices.
In het begin worden er groepjes op basis van leeftijd gemaakt, maar gaandeweg zullen de leden naargelang hun leeftijd én niveau worden ingedeeld. Allerlei shows in allerlei ledensamenstellingen kunnen deelnemen aan optredens en eventueel aan twirlwedstrijden.
Van beginnende dans naar flitsende show

Klik hier voor ons tarievenoverzicht.

Muzikanten welkom

Alle leerlingen worden opgeleid door een ervaren en gediplomeerd docent(e).
De lessen vinden in Bakel plaats op vooraf bepaalde locaties en tijden.
Musis Sacrum verzorgt geen blokfluitlessen; neem contact op met KunstLokaal Gemert. 

Interesse?

Als je interesse hebt en graag meer informatie wilt ontvangen gebruik dan het Interesseformulier. 

Interesseformulier

Les informatie

Lessen Voorbereidend Slagwerk, Twirl en Peuterdans worden door MSB in eigen beheer verzorgd.
Alle andere lessen aan contributiebetalende Musis Sacrum leden worden door KunstLokaal Gemert verzorgd.

Leerling worden bij Musis Sacrum?

Als je zeker weet dat je leerling wilt worden gebruik dan een Inschrijfformulier.

Inschrijfformulier Blazers
Inschrijfformulier Slagwerk
Inschrijfformulier Twirl