MSB Nieuwsbrief

Sinds het stoppen van verenigingsblad “De Triangel” is de MSB nieuwsbrief opgezet.
Deze dient als aanvullend communicatiemiddel naar de leden en wordt samengesteld vanuit het bestuur.