MSB Kerstconcert 2022

Na enkele jaren dat het niet kon, vond op 17 december 2022 weer het Kerstconcert van Musis Sacrum Bakel plaats.
In een door heel veel kaarsjes verlichtte St. Willibrorduskerk konden de aanwezigen genieten van een gevarieerd programma als opmaat naar het kerstgevoel, met als thema “VREDE”.

Behalve een zevental stukken die werden uitgevoerd door het Harmonieorkest o.l.v. vervangend dirigent Nord Strik, waren er muzikale bijdragen van leden van de Slagwerkgroep en het Pieporkest o.l.v. Karen van den Broek.
Gerard Beijers, Nienke Tijdeman, Janske, Kaat en Ries Raijmakers spraken door hun gedichten en voordracht hoopvolle wensen uit naar vrede, rust en eerlijke gelijkheid voor alle mensen.

Voorzitter Peter Goossens onderstreepte in zijn dank- en slotwoord de betekenis van vrede in onze wereld en dankte alle toehoorders voor hun aanwezigheid en belangstelling. Natuurlijk was er een bedankje voor eenieder die meewerkte om dit kerstconcert als traditie voort te zetten. 

Foto’s Kerstconcert 2022