MSB bestuursmutatie

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Musis Sacrum Bakel op 31 maart 2022 is Joska Verniers afgetreden als secretaris.
Als haar opvolgster is Marion Jochem als bestuurslid verkozen.
Peter Goossens blijft ook de komende 3 jaren voorzitter van MSB.