Lintje voor Nico

Nico van de Laar is op 26 april 2022 tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau benoemd. Hij is al bijna veertig jaar een van de meest actieve vrijwilligers van Musis Sacrum.

1983 – heden: Muziekvereniging Musis Sacrum Bakel: bestuurslid, muziekarchivaris, actief vrijwilliger
1998 – 2008: Medezeggenschapsraad St. Willibrordusschool Bakel: lid en voorzitter en lid Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
1979 – 2009: Muziekkapel de Aaländer muzikanten: bestuurslid, muzikaal leider (2e), commissielid, mede-organisator Tiroler Festijn.

Een ruimverdiend proficiat namens Musis Sacrum. Én bedankt!