Ledenvergadering en Vrijwilliger van het jaar

André Thomassen, MSB vrijwilliger van het Jaar
André Thomassen, MSB vrijwilliger van het Jaar

Donderdag 22-03-2018
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Musis Sacrum op 22-03-2018 werd ook de Vrijwilliger van het Jaar bekendgemaakt.
Deze vrijwilliger wordt jaarlijks verkozen door de leden van de vereniging en wordt gepresenteerd door de voorgaande 3 Vrijwilligers van het Jaar, de ‘3 Wijzen’. Zij doen de eindbepaling wie de Vrijwilliger wordt, aan de hand van de gemotiveerde ledenkeuzes.Via een ludieke zang- en muziekpresentatie door Karen van den Broek werd bekendgemaakt dat André Thomassen, als waardering voor zijn vele inspanningen voor en binnen Musis Sacrum, de nieuwe Vrijwilliger van het Jaar is geworden.
Een verkiezing die door de vergadering namens alle leden als een terechte keuze met een groot applaus werd verwelkomt en gewaardeerd.
Rianne van den Boom die afscheid nam na een langdurig bestuurslidmaatschap mocht een warme waardering en heel veel dank ontvangen voor haar buitengewone inzet. Zij wordt opgevolgd door Ivon van Bommel die met algemene stemmen gekozen werd als nieuw bestuurslid