Ledenvergadering 2020

Tijdens de Algemene ledenvergadering van Musis Sacrum Bakel, die op 20 augustus 2020 in de aan het RIVM-protocol aangepaste Musis Sacrumhal plaatsvond werden enkele bestuursmutaties uitgevoerd.
Als nieuwe bestuursleden werden Marit Tijdeman, Rowie Verbakel en Dominique Joosten door de aanwezige leden verkozen.

Frank Joosten en Hélène van de Laar waren aftredend en werden herverkozen.
Judith Tielemans is na jarenlange inzet als bestuurslid Opleiding gestopt en werd bedankt voor het vele en geweldig verrichte werk voor MSB.
Gerard Beijers zal zolang als noodzakelijk gaan functioneren als waarnemend vice-voorzitter.

Als Vrijwilliger van het Jaar 2019 werd Pieter van den Boom door de leden gekozen en bekendgemaakt via de commissie van wijzen. Vooral zijn tomeloze inzet voor de vereniging gaf de doorslag voor zijn verkiezing! Omdat hij vanwege (werk)verblijf in het buitenland niet aanwezig kon zijn zullen de oorkonde en herinneringsbokaal t.z.t. aan hem worden uitgereikt.

De door het bestuur voorgestelde contributieverhoging werd unaniem goedgekeurd. De noodzakelijkheid van deze verhoging werd verduidelijkt door benoeming van de financiële pijnpunten binnen de vereniging.

De commissie jubileum 145 jaar bood 4 fotocollages aan met foto’s uit de oude Musis Sacrum doos. Zij zullen plaats krijgen in de Musis Sacrumhal.