Kies uw Bakelse Bakelnaar

Verenigingen en organisaties vormen een belangrijk onderdeel van ons mooie dorp. Ze zorgen voor contacten en activiteiten in allerlei vormen. Mensen die belangstelling hebben kunnen meedoen met een heel scala aan bezigheden.

Om die verenigingen en organisaties goed te laten functioneren zijn veel vrijwilligers nodig. Vaak zijn dat mensen die bescheiden op de achtergrond erg veel voor de vereniging of organisatie doen. Die mensen zijn onmisbaar in een bloeiend dorp als Bakel.

Al een aantal jaren organiseert een comité op het einde van het jaar de verkiezing van de Bakelse Bakelnaar. Hierbij wordt een van onze dorpsgenoten in het zonnetje gezet, die vanwege zijn/haar activiteiten veel betekent of betekend heeft voor onze verenigingen of, in breder verband, voor onze dorpsgemeenschap.

De officiële verkiezing voor Bakelse Bakelnaar 2020 is gestart.
Het zou mooi zijn als ook MSB leden of vrijwilligers in de gelegenheid zijn om een stem uit te brengen op iemand die veel doet binnen hun vereniging.

Praktische gang van zaken:

  • U kunt van 1 t/m 30 november uw stem uitbrengen,
  • Dit kan digitaal via deze link https://forms.gle/WHw1u7UdnkNoVwpU7 of via een briefje te vinden bij Jumbo, Aldi, huisartsenpraktijk, Wilbertsdries,
  • Op het digitale stembiljet en op het briefje dient u te vermelden 1) de naam van degene op wie u stemt en 2) uw eigen e-mailadres,
  • Als het e-mailadres niet vermeld wordt, is de stem ongeldig,
  • Per e-mailadres mogen 2 stemmen uitgebracht worden,
  • Op 30 november sluit de mogelijkheid om te stemmen.