Instructiewissel B.O.T.S.

Het afgelopen halfjaar hebben de kinderen van B.O.T.S . onder leiding van Marco Swiggers een geweldig staaltje slagwerk neergezet. De vereniging en ook Marco zijn hier bijzonder trots op.
Ondanks dit succes, en het feit dat Marco het bijzonder prettig vindt om de groep les te mogen geven, heeft hij aangegeven om privé redenen te stoppen als instructeur van B.O.T.S. Marco heeft te kennen gegeven dit besluit ook bij een collega-vereniging te hebben genomen om dezelfde reden.
Maandag 20 januari 2014 heeft Marco de laatste repetitie van B.O.T.S . verzorgd.

De repetities van BOTS worden met ingang van 27 januari 2014 verzorgd door John Klaus.
Wij zijn als vereniging bijzonder verheugd dat John deze taak (weer) op zich wil nemen. Het vertrouwde gevoel van de opleiding komt nu ook weer terug bij de repetities en zo is John ook in staat de vorderingen van zijn leerlingen in groepsverband te bewaken en waar nodig bij te stellen.