In memoriam Frans van de Laar

Bedroefd hebben wij op 5 juni kennis genomen van het overlijden, op negenentachtig jarige leeftijd, van ons gewaardeerd lid de heer Frans van de Laar.
Frans begon met spelen op de bugel, om vervolgens over te stappen naar de (cor)hoorn. Frans was dit jaar 66 jaar lid van Musis Sacrum. Hij en onze vereniging hebben daarmee een lange en diep gewortelde band met elkaar.
Naast het zelf musiceren, was Frans actief als bestuurslid, organiseerde hij mede verenigingsactiviteiten en verzorgde hij jarenlang dat de leden voorzien waren van de juiste muziek. Een goed verzorgt archief wat hij vervolgens aan zijn zoon heeft overgedragen. Zo heeft hij zijn steentje bijgedragen aan onze vereniging en richting gegeven aan een vereniging die een belangrijke plaats in de gemeenschap heeft.
Muziek maken zat in zijn genen, hij was een muzikant in hart en nieren. Mede daardoor en ook door zijn enthousiasme voor muziek zijn diverse kinderen en kleinkinderen bij Musis Sacrum muziek gaan maken.

Naast zijn muzikale hobby bij Musis Sacrum, speelde hij ook bij het Vrijetijdsorkest in Deurne en heeft hij veel voor de St.Willibrordusparochie betekend, waarvoor hij een Pauselijke onderscheiding heeft ontvangen.

Musis Sacrum verloor in Frans een zeer trouw lid, wij zullen hem dan ook erg missen binnen onze vereniging. Trots was hij op zijn harmonie, een trots die hij altijd uitstraalde wanneer hij weer een concert bijwoonde! Frans zal altijd een dankbare herinnering voor onze vereniging blijven.
Op 10 juni 2017 werd tijdens de uitvaartdienst, met muzikale ondersteuning van Musis Sacrum, van Frans afscheid genomen.

Leden, directie, commissarissen en bestuur van Musis Sacrum Bakel wensen kinderen, kleinkinderen en verdere familieleden veel sterkte met het verwerken van dit verlies.