Het was vakantie……………………….

Maandag 13-08-2018

Na een geweldig zonnige vakantie gaan alle repetities weer beginnen! Iedereen kan weer aan de gang om van de muziek- of danshobby te genieten.
Samen crescendo naar muziekles, repetities, wedstrijden, uitvoeringen en evenementen. Elke geleding kent zijn eigen agenda binnen de vereniging.
Vanwege het Piereconcert op 16 september zijn er (buiten de reguliere repetities), extra harmonierepetities gepland op 19 augustus en 9 september en een generale repetitie op vrijdag 14 september. Het Piereconcert t.g.v. het 55-jarig bestaansfeest van De Pierewaaiers vindt ‘s middags plaats in sporthal De Beek met een ruim aanbod aan artiesten waarvan een flink aantal muzikaal ondersteund wordt door het harmonieorkest, op die dag het Piere-orkest. Volop muzikale actie dus!!