Ere-instructeur Friedie Coolen overleden

Hiermede vervullen wij de droeve plicht u in kennis te stellen van het overlijden, op 83-jarige leeftijd, van ons lid en ere-instructeur de heer Friedie Coolen.
Hij was een muzikant in hart en nieren die 25 jaar een succesvol instructeur was van onze drumband. Onder zijn leiding groeide de drumband van de laagste naar de hoogste divisie en behaalde hij twee keer de Brabantse titel.

De uitvaartdienst is op donderdag 9 maart 2017 om 10.30 uur in de parochiekerk St. Trudo, Dorpsstraat 34 in Stiphout, waarna de familie Friedie in besloten kring zal begeleiden naar crematorium Berkendonk in Helmond. In samenspraak met de familie zal de afscheidsdienst niet muzikaal door Musis Sacrum worden opgeluisterd.
Het wordt op prijs gesteld, als u in de gelegenheid bent, om deze dienst bij te wonen. (Bij voorkeur in uniform).Wij verzoeken u om even aan het Verenigingsbureau te melden als u deze uitvaartdienst wilt bezoeken, zodat we gezamenlijk naar dit afscheid kunnen gaan.