Donateursactie MSB 2019

16/28-09-2019

Eenmaal per jaar komen leden van Musis Sacrum bij de inwoners van Bakel aan de deur om een bijdrage te vragen ter ondersteuning van deze rasechte en actieve Bakelse vereniging. Zij vragen u om een financiële bijdrage, waarmee u Musis Sacrum helpt om voor harmonie, slagwerkgroep en twirl te kunnen blijven opleiden en om samen muziek te kunnen blijven maken. De Bakelse harmonie viert in november haar 145-jarig bestaan. Om iedereen te voorzien van een instrument en een uniform én voor stimulerende ondersteuning van de leerlingen is veel geld nodig. Onderhoud en vernieuwing van instrumentarium en uniformering blijft een alsmaar groeiende onkostenpost.
Via subsidie is er natuurlijk ook financiële ondersteuning van de gemeente, doch dit dekt bij lange na niet de uitgaven die moeten worden gedaan. Door de leden wordt via diverse activiteiten, zoals o.a. oudijzeractie, oliebollenactie en ondersteunende werkzaamheden bij Tractor Pulling, hard gewerkt om middelen bij elkaar te krijgen. Ook krijgt de vereniging gelukkig steun van commissarissen, vrienden en sponsoren.
Ondanks dit alles blijft voor Musis Sacrum toch nog de noodzaak om een beroep op uw goedgeefsheid te doen tijdens de donateursactie die plaats vindt van 16 t/m 28 september.
Bij voorbaat heel veel dank voor uw gave. Uw gift klinkt als muziek in onze oren!