ALV 2024 MSB

Tijdens de ledenvergadering van Musis Sacrum Bakel op 11 april 2024 werd Karin Raijmakers als Vrijwilliger van het jaar 2023 uitgeroepen.
Thijs Poels werd door de vergadering als erelid benoemd.

Bestuurlijk vonden er enkele mutaties plaats; Marion Jochem en Pieter Reijnders verlieten het bestuur en Kayl Bouwmans werd opnieuw verkozen.
Dirk Bouwman werd verkozen als nieuw bestuurslid.