Activiteiten UPDATE

UPDATE 26-03-2020:

N.a.v. de aangescherpte maatregelen van het RIVM en het niet mogen organiseren van evenementen tot 1 juni, heeft het bestuur besloten dat we ook de reguliere repetities en trainingen niet hervatten tot 1 juni.
(Indien blijkt dat deze wel eerder hervat mogen worden, dan geven we daar natuurlijk gehoor aan).
Ook alle activiteiten op onze kalender tot 1 juni a.s. komen te vervallen.

UPDATE 16-03-2020:

Aanvullend op ons eerdere bericht m.b.t. de corona-problematiek is besloten om ALLE verenigingsactiviteiten van Musis Sacrum te stoppen tot tenminste 6 april a.s.
De oudijzeractie wordt uitgesteld naar 26 september a.s.
————————————————————————–

Beste leden, dirigenten, instructeurs en andere betrokkenen bij Musis Sacrum,

Het bestuur van Musis Sacrum heeft besloten om alle activiteiten van onze vereniging per direct tot en met zondag 22 maart 2020 op te schorten.
Conform de overheidsrichtlijnen m.b.t. het corona-virus geven wij hiermee invulling aan het verzoek om niet dringend noodzakelijke (sociale) contacten tot een minimum te beperken. Vanuit onze bestuursverantwoordelijkheid zien wij ons genoodzaakt tot deze zware maatregelen over te gaan.

Dit betekent het volgende:

  • De repetities, trainingen en muzieklessen van harmonie, slagwerk en twirl/peuterdans die door Musis Sacrum worden georganiseerd zijn voor alle leden afgelast (volwassenen en jeugd). Het doorgaan van de muzieklessen van het KunstLokaal vallen onder hun eigen verantwoordelijkheid
  • De Algemene Ledenvergadering van 19 maart wordt uitgesteld
  • Evenementen door ons georganiseerd zijn afgelast (de start van de Blazersklas op donderdag 12 maart wordt uitgesteld, NL-Doet op 13/14 maart wordt eveneens uitgesteld)
  • Alle vergaderingen en overleggen worden afgelast of uitgesteld. Dringende zaken worden telefonisch besproken
  • Deelname aan evenementen die niet door ons worden georganiseerd raden wij, conform de overheidsrichtlijnen af, maar is voor eigen risico en verantwoordelijkheid van de leden zelf
  • (Tijdelijk) gebruik van de Musis Sacrum Hal en het Muziekhofke door andere partijen (die ook door andere partijen wordt georganiseerd) wordt aan die partijen overgelaten. Wij hebben hen over ons besluit hierover geïnformeerd. Deelname van onze leden aan dergelijke activiteiten raden wij, conform de overheidsrichtlijnen af, maar is voor eigen risico en verantwoordelijkheid


Wij vertrouwen erop dat wij hiermee de juiste beslissingen hebben genomen in deze turbulente en onzekere tijden.
Voor vragen kun je terecht bij één van de bestuursleden of via de mail: info@musissacrumbakel.nl.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Musis Sacrum