Vrijwilligerspagina

Het is voor elke vereniging onmogelijk te blijven bestaan zonder vrijwilligers die zich voor kleine en grotere dingen inzetten.
De leden van Musis Sacrum kiezen elk jaar hun voorbeeldvrijwilliger.