Poetsen Musis Sacrumhal

SamenAangezien wij met alle geledingen gebruik maken van onze eigen Musis Sacrum Hal, zullen wij ook met zijn allen moeten blijven zorgen voor orde en netheid in deze hal.

Behalve het rekening houden met het gebruik door anderen van de hal is er de verplichting om na het gebruik alle instrumentarium, attributen en andere gebruikte spullen op te ruimen en op te slaan in de daarvoor bestemde opslagruimten.
Dit geldt voor alle geledingen!

Na iedere repetitie moet de vloer door iemand van de desbetreffende geleding goed geveegd worden, zodat deze schoon is voor de volgende gebruikers.

Laat zeker geen kauwgom- en/of snoepresten of andere kleverige troep op de vloer achter. Daar staan afvalbakken voor!
Ø  De slagwerkleden zorgen er voor dat ook de rommel uit de matten en de instrumentverpakkingen verwijderd en opgeruimd wordt.
Ø  De dansers zorgen voor het opvegen en opruimen van restdelen van gebruikte attributen.
Ø  De harmonieleden zorgen dat de vloer na afloop van de repetitie ook vrij is van instrumentvocht. Gebruik tijdens de repetitie of uitvoering een doek(je) of iets anders om het instrumentvocht in op te vangen of om dat na afloop te verwijderen!

Naast deze gezamenlijke zorg om alles op orde te houden is er ook voor 2017 een poetsschema opgesteld.
Op dit poetsschema staat vermeldt welke personen op welke zaterdag van 12.00 uur tot 13.00 uur aan de beurt zijn om schoon te maken.
(De zaalvloer wordt door een vaste ploeg vrijwilligers wekelijks geschrobd enz.)
Degene die bovenaan staat in het schema van de betreffende zaterdag dient de sleutel van de Musis Sacrum Hal op te halen bij Carla van Lieshout, en nadien bij haar terug te bezorgen. Zij woont in de nabijheid van de hal.

In de hal is een handleiding aanwezig waarin de poetsinstructies en het gebruik van apparatuur en dergelijke duidelijk staan vermeld. Mochten er toch nog vragen zijn dan s.v.p. vóóraf bij Carla informeren.

Wij verwachten ieders medewerking om de hal schoon én netjes te houden. Laat je poetscollega niet in de steek en zorg dat je er bent op ‘jullie’ poetszaterdag!!
Als je niet kunt zorg jezelf voor vervanging door beurtruil of b.v. een familielid of iemand anders.

De poetskalender 2017 hangt ook in de vitrine in de hal en staat op deze website vermeldt.
Gedurende het jaar kunnen aanpassingen worden doorgevoerd!