MSB Nieuwsbrieven

Sinds het stoppen van verenigingsblad “De Triangel” is de MSB nieuwsbrief opgezet.
Deze dient als aanvullend communicatiemiddel naar de leden en andere geïnteresseerden en wordt samengesteld vanuit het bestuur.