Commissarissen

De commissarissen van Musis Sacrum Bakel:

Mevrouw  P.M. (Nel) van Lierop – Rovers
De heer  G.L.A.M. (Ger) Peijs
De heer  J.G.M. (Jan) van den Boom